Świat Zwierząt

Zwierzęta są najliczniejszym królestwem organizmów, liczba ich gatunków wielokrotnie przewyższa liczebność pozostałych królestw. Wszystkie zwierzęta- w odróżnieniu od roślin, a także wielu bakterii i protistów - są cudzożywne, a zatem zależne od organizmów samożywnych: albo je zjadają, albo odżywiają się zwierzętami roślinożernymi (lub innymi zwierzętami mięsożernymi). Ten sposób zdobywania pokarmu sprawia, że zwierzęta są zwykle aktywne i ruchliwe, podczas gdy organizmy samożywne są zazwyczaj osiadłe. Zdolność do ruchu odróżnia zwierzęta także od grzybów. Ponadto od protistów i grzybów zwierzęta różnią się budową ciała, która jest tkankowa (z wyjątkiem gąbek).

Tradycyjnie zwierzęta dzielimy na kręgowce i bezkręgowce. Należy jednak pamiętać, że bezkręgowce nie są jednostką systematyczną, ale grupą obejmującą zwierzęta, które nie mają kręgosłupa. Bezkręgowce obejmują około 90% wszystkich gatunków zwierząt i zdumiewają rozmaitością kształtów, rozmiarów i form.

do%20zohoby.JPGAnimalia_diversity.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License