Tkanki specjalizujące się w spełnianiu określonych funkcji

U organizmów jednokomórkowych wszystkie czynności życiowe zachodzą w obrębie tej samej komórki. U zwierząt natomiast, które są wielokomórkowymi, występuje podział funkcji pomiędzy komórkami. Komórki łączą się, budując tkanki, różne tkanki zaś tworzą narządy, które pełnią rozmaite funkcje. Tylko nieliczne zwierzęta nie mają tkanek.

U ogromnej większości zwierząt( w tym i u człowieka) występują cztery podstawowe rodzaje tkanek: nabłonkowa, mięśniowa, nerwowa oraz łączna.

Tkanka nabłonkowa(nabłonek) jest zbudowany z jednej lub wielu warstw komórek. Pełni ona w organizmie wiele funkcji, m.in. chroni go przed urazami mechanicznymi, działaniem trujących związków chemicznych, wniknięciem wirusów i bakterii, a także przed utratą wody. Komórki nabłonka tworzą również gruczoły wydzielające różne substancje- śluz, pot, a także mleko.

Tkanka mięśniowa jest zbudowana z wydłużonych komórek mających zdolność kurczenia się. Ze względu na budowę wyróżniamy tkankę mięśniową gładką i prążkową. Tkanka mięśniowa gładka występuje w narządach wewnętrznych, m.in. ścianie żołądka, jelita i pęcherza moczowego. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana tworzy mięśnie szkieletu i mięsień sercowy.

Tkanka nerwowa jest zbudowana z rozgałęzionych komórek, które odbierają informacje ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego organizmu i przekazują je do innych komórek nerwowych lub np. komórek mięśniowych.

Tkanka łączna wypełnia przestrzenie pomiędzy innymi tkankami, narządami i układami. Zapewnia łączność między nimi, podtrzymuje i wzmacnia je. Do tkanek łącznych należą m.in. chrząstka, kość i krew.

Tkanka_nablonkowa.png

A - nabłonek jednowarstwowy walcowaty, B - nabłonek jednowarstwowy walcowaty urzęsiony, C - nabłonek wielowarstwowy płaski, D - nabłonek jednowarstwowy płaski, E - nabłonek przejściowy F - nabłonek wielorzędowy, G - nabłonek sześcienny, H - nabłonek gąbek - choanocyty, I - nabłonek wielorzędowy walcowaty urzęsiony

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Glatte_Muskelzellen.jpg

Mięsień gładki pod mikroskopem

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Skeletal_muscle.jpg

Mięsień poprzecznie prążkowany - budowa anatomiczna

Peripheral_nerve%2C_cross_section.jpg

Fotografia tkanki nerwowej

Hyaline_cartilage.jpg

Chrząstka szklista, obraz mikroskopowy

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License